Zarząd

Prezes:

     Jan Firlik

Prezes honorowy:
     Bogdan Bresch

Wiceprezesi:
    Wojciech 
Grześkowiak
    Andrzej Krych
    Tadeusz Łuka
    Wojciech Tulibacki

Sekretarz:
    Maria Hora-Kułakowska

Członkowie Zarządu:
     Maria Borkowska 
     Stanisław Janiak 
     Teresa Baumann
     Zygmunt Nowak 
     Kazimierz Skałecki 
     Grażyna Sygulska 
     Jacek Stirmer 
      Łukasz Walter
Zastępcy Członków:
     Jerzy Kuraszyński
     Andrzej Ryżyński 
Skarbnik:
     Krystyna Cieszkowska 
  

Komisja Rewizyjna:
     Marek Dobrzykowski
     Wojciech Krzewina  
     Sylwester Sokół 

Sąd Koleżeński:
     Józef Szymański 
     Ryszard Drab
     Przemysław Bresch